Главни одгајивачки програм у овчарству за АП Војводину

ГЕНЕТСКИ РЕСУРСИ

Главни одгајивачки програм аутохтоних раса оваца у АП Војводини

УПУТСТВО ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАВНИХ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРОГРАМА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ОСНОВНОГ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА